Fundacja Pro Arte 2002

Fundacja Pro Arte 2002 zajmuje się promocją i organizacją wydarzeń kulturalnych w Polsce i za granicą dzięki współpracy ze znakomitymi artystami z całego świata oraz wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz polskich i zagranicznych organizacji kulturalnych.

Celem Fundacji jest promowanie różnego rodzaju inicjatyw i działań artystycznych, kulturalnych, naukowych i edukacyjnych służących rozwojowi Dolnego Śląska. Działania Fundacji są ważnym elementem międzynarodowej współpracy Województwa Dolnośląskiego, dzięki realizowanym projektom partnerskim z instytucjami publicznymi i pozarządowymi na terenie Polski i Niemiec.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Fundacji: www.proarte.org.pl