SŁUCHOWISKO: „Żydowski kalejdoskop radiowy” i spotkanie z Arturem Hofmanem

Wieczór ze słuchowiskiem to nowość na tegorocznym Festiwalu Simcha.

W niedzielę 31.07 o 17:30 w Mleczarni publiczność będzie mogła wysłuchać słuchowiska „Żydowski kalejdoskop radiowy” w reżyserii Artura Hofmana, które przeniesie nas w świat życia artystycznego dwudziestolecia międzywojennego. W słuchowisku, mającym formę fikcyjnej audycji radiowej, na falach eteru spotkamy się z Adim Rosnerem, Adamem Astonem, Michałem Waszyńskim, Tamarą Łempicką i Januszem Korczakiem. Akcja będzie się toczyć przy dźwiękach wspaniałych, oryginalnych utworów muzycznych z tamtego okresu a kawiarnia Mleczarnia zamieni się tego dnia w jazzowy klub Chez Adi.

O słuchowisku:

Inspiracją do stworzenia scenariusza stało się hipotetyczne założenie, że audycje radiowe sprzed roku 1939 mogły się zachować. Choć nie pozwalały na to ówczesne możliwości techniczne, a taka audycja nigdy nie pojawiła się na antenie Polskiego Radia, to właśnie gatunek science fiction wydaje się być idealnym sposobem na opowiedzenie tej historii.

Dwudziestolecie międzywojenne i trzymilionowa społeczność żydowska żyjąca w Polsce. Tradycyjna i zasymilowana jednocześnie. Społeczność niezwykle aktywna biznesowo, kulturalnie, sportowo, wydawniczo i artystycznie. Zaangażowana w budowanie pozytywnego wizerunku przedwojennej, wieloetnicznej Polski. To obraz celowo zapomniany, dorobek skutecznie umniejszany i pomijany w świadomości społecznej za sprawą peerelowskiej propagandy szerzonej po drugiej wojnie światowej. Tym niemniej wielokulturowa Polska z okresu przedwojennego jest wspomnieniem fascynującym i autentycznym zarazem. Bynajmniej niedającym się sprowadzić do antysemickich wystąpień politycznych, gett ławkowych czy innych wstydliwych kart historii tamtego okresu. Słuchowisko “Żydowski kalejdoskop radiowy” jest próbą ożywienia świata, który przeminął, ale który może zaistnieć dziś w naszej wyobraźni dzięki magii radia. Projekt został zrealizowany w tym roku przez Radio Gdańsk, w ramach Festiwalu Kultury Utraconej zorganizowanego przez Muzeum II Wojny Światowej.

Po spotkaniu miłośników brzmień starych płyt zapraszamy do wysłuchania oryginalnych nagrań jednego z bohaterów słuchowiska – Adiego Rosnera, nazywanego „białym Louisem Armstrongiem”. Usłyszymy go między innymi wraz z jednym z najpopularniejszych zespołów jazzowych Berlina lat 20. i 30. – Weintraub Syncopators, założonym przez pochodzącego z Wrocławia Stefana Weintrauba. Zespół wystąpił w kilku niemieckich filmach, w tym słynnym „Błękitnym aniele” z Marleną Dietrich.

Scenariusz i reżyseria: Artur Hofman

Obsada: Szymon Sędrowski, Monika Bartoszewicz, Maciej Sykała, Maciej Wizner, Krzysztof Bartoszewicz, Tomasz Czajka, Mariusz Żarnecki.

Prezentacja słuchowiska będzie połączona ze spotkanie z jego reżyserem – Arturem Hofmanem, z którym rozmowę poprowadzi Tamara Włodarczyk  (TSKŻ Oddział Wrocław).

Słuchowisko „Żydowski kalejdoskop radiowy” zostało zrealizowane w 2022 r. przez Radio Gdańsk, w ramach Festiwalu Kultury Utraconej zorganizowanego przez Muzeum II Wojny Światowej, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Artur Hofman

Artur Hofman

Absolwent Wydziału Reżyserii warszawskiej PWST. W latach 1993-98 był etatowym reżyserem szczecińskiej Opery i Operetki, zaś w latach 2003-2008 pracował jako reżyser w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Pracował w wielu teatrach w całej Polsce, współpracował z Teatrem Telewizji, a także realizował programy dla telewizji publicznej i stacji komercyjnych. Ma w dorobku realizację ponad 50 tytułów teatralnych, 9 spektakli Teatru Telewizji oraz 4 filmy dokumentalne. Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz  redaktor naczelny miesięcznika „Słowo Żydowskie”. Przedstawiciel mniejszości  żydowskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Tamara Włodarczyk

Edukatorka, animatorka kultury, ekspertka do spraw dziedzictwa żydowskiego, autorka 30 artykułów naukowych, 20 popularnonaukowych oraz 10 publikacji o tematyce żydowskiej, a także filmu dokumentalnego o Żydach na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Wrocławia. Od 1999 r. związana z organizacjami żydowskimi – Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu, Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce. Od lat zajmuje się także dialogiem międzyreligijnym oraz współpracuje z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych.