Projekt jest współfinansowany przez: Gminę Wrocław, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, The Taube Foundation for Jewish Life & Culture, Ambasadę Izraela w Polsce, Fundację PZU i Towarzystwo Społeczno- Kulturalne Żydów w Polsce.