Wędrowny Koncert 4 Wyznań

Publiczność będzie wędrować odwiedzając poszczególne świątynie. Zaczynamy w Synagodze pod Białym Bocianem, a skończymy w kościele Opatrzności Bożej.

Zaprezentują się 4 znakomite chóry: chór Synagogi pod Białym Bocianem pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka w repertuarze synagogalnym, chór Vita Nova pod dyrekcją Eweliny Krzywki w repertuarze katolickim, chór Katedry Prawosławnej pw. Przenajświętszej Bogurodzicy pod dyrekcją Piotra Kuropki w repertuarze cerkiewnym oraz chór Capella Ecumenica pod dyrekcją Aleksandry Akułowicz w repertuarze ewangelickim.

1️⃣ godz. 18:00 – Synagoga pod Białym Bocianem / chór Synagogi pod Białym Bocianem pod dyrekcją Stanisława Rybarczyka

2️⃣ godz. 18:40 – kościół OO. Paulinów pw. św. Antoniego / chór Vita Nova pod dyrekcją Eweliny Krzywki

3️⃣ godz. 19:15 – kościół OO. Paulinów pw. św. Antoniego / chór Katedry Prawosławnej pw. Przenajświętszej Bogurodzicy pod dyrekcją Piotra Kuropki

4️⃣ godz. 20:00 – kościół ewangelicko-augsburski Opatrzności Bożej / chór “Capella Ecumenica” pod dyrekcją Aleksandry Akułowicz

Serdecznie zapraszamy!