Słowo Dyrektora Festiwalu

Szanowni Państwo!

Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA ma 25 lat! Niepostrzeżenie stał się dorodnym i dojrzałym młodzieńcem, który z uwagą, dobrym smakiem, znajomością tematu, morzem często szalonych pomysłów i niestrudzoną walką o najróżnorodniejsze wsparcie, prezentuje Wrocławianom, Dolnoślązakom, turystom, a szczególnie społeczności żydowskiej, nieprzebrane zasoby niezwykłej żydowskiej historii, kultury, sztuki, religii… Niewątpliwie wielkim wsparciem dla Festiwalu stała się tłumna obecność Publiczności od pierwszej edycji Festiwalu w styczniu 1999 roku, a także znakomite recenzje festiwalowe w mediach ogólnopolskich i wrocławskich. O Festiwalu z uznaniem mówiły także media zagraniczne. Za Państwa Obecność z serca dziękuję! I dziękuję także najserdeczniej za nieprzerwane zainteresowanie wszelakich mediów oraz za wsparcie finansowe, a także nadanie Festiwalowi poprzez Patronaty Honorowe stosownej rangi. Od początku Festiwal wspiera wrocławska Gmina Żydowska, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów, Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, wspierają władze Wrocławia i Dolnego Śląska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ambasady i Konsulaty Izraela, Niemiec, USA, Austrii, rozliczne Fundacje m.in. Taubego, Koret, PZU, a także Żydowski Instytut Historyczny, Rotary Club Wrocław-Centrum i tak wielu rozlicznych partnerów i donatorów. 

Na Festiwalu wystąpiło przez te 25 lat tak wielu wspaniałych i wybitnych artystów, rabinów, naukowców, działaczy społeczności żydowskiej, że wspomnijmy tylko Josepha Malovanego, Alberto Mizrahiego, Chavę Alberstein, nowojorski Klezmatics z Frankiem Londonem. Wielokrotnie na Festiwalu gościli Konstanty Gebert, Stanisław Krajewski, rabin Michael Schudrich, Paweł Passini. 

Festiwal SIMCHA założyło przed 25 laty dwoje ludzi – Karolina Szykier-Koszucka i Stanisław Rybarczyk, którzy współpracowali już ze sobą dla przywrócenia społeczeństwu polskiemu kultury żydowskiej. Przez pierwsze 10 lat działalności Festiwalu wspólnie nim kierowali, a po przeprowadzce Karoliny Szykier-Koszuckiej do Warszawy do chwili obecnej dyrektorem Festiwalu jest niżej podpisany. Festiwal współtworzy Zespół realizatorów, wśród których przez lata działalność wymienić należy Agnieszkę Marcinowską, Agatę Szakiel, Dominikę Kawalerowicz, Aleksandrę Konopkę, Ewę Marcinek, Piotra Zadwornego i wielu, wielu innych. Festiwal wspiera Rada Artystyczno-Programowa, w skład której wchodzą m. in. Jerzy Kichler, prof. Joanna Degler, dr Anna Kałużna.

Zapraszam Państwa na jubileuszowy Festiwal z otwartym sercem ufając, iż każdy z Państwa znajdzie w obszernym, siedmiodniowym programie festiwalowym, coś interesującego dla siebie. Festiwal stara się ukazać pełne spektrum kultury żydowskiej od najbardziej ludycznych wydarzeń do tych najbardziej wysublimowanych!

Kantor Israel Rand, Mariusz Urbanek, rabin Stas Wojciechowicz, Mira Żelechower-Aleksiun, Bester Quartet, Konstanty Gebert, harfista Michał Zator, Joanna Degler, Katarzyna Kaczorowska, Chór Synagogi Pod białym Bocianem, ukraińska Kapela Hudaki, taniec, kino Simcha, kuchnia żydowska, języki społeczności żydowskiej z szabatowym wyciszeniem otwartego nabożeństwa na powitanie szabatu Kabalat Szabat niech staną się dla Państwa spełnieniem moich marzeń – aby SIMCHA stała się dla Państwa Świętem!

Shalom!

Dyrektor Festiwalu SIMCHA

Stanisław Rybarczyk

fot. Patryk Pałka