Fundacja “Pro Arte 2002” zorganizowała i zrealizowała wraz z partnerami: Gminą Wyznaniową Żydowską we Wrocławiu, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce oraz Fundacją Bente Kahan wystawę:

Żydowscy osadnicy na Dolnym Śląsku po II Wojnie Światowej – biografie

Autorzy wystawy: Tamara Włodarczyk, Jerzy Kichler

Opracowanie graficzne: Bartek Cebula

Wystawa prezentowana była w Synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu od 01.08. do 31.08.2021r.

Poniżej udostępniamy wystawę w wersji elektronicznej oraz jej tłumaczenie na język angielski.

Wystawę sfinansowano ze środków Fundacji PZU i Gminy Wrocław. 

WYSTAWA

EXHIBITION