WYSTAWA: Ludzie od Schmitzlera. Mieszkańcy przedwojennego Śniatynia

W niedzielę 31.07 o 19:00 zapraszamy do Synagogi Pod Białym Bocianem (Empora) na otwarcie wystawy: LUDZIE OD SCHMITZLERA. MIESZKAŃCY PRZEDWOJENNEGO ŚNIATYNIA

Wykład otwarcia wystawy wygłosi Anatol Kaszen / Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu – Jewish Community of Wroclaw).

O wystawie:

“Ludzie od Schmitzlera. Mieszkańcy przedwojennego Śniatynia”.

To ekspozycja poświęcona tożsamości na pograniczu kulturowym oraz relacjom między mieszkańcami różnych narodowości pokazana na przykładzie historii Śniatynia, miasteczka w Galicji Wschodniej. Przed drugą wojną światową zamieszkiwała je społeczność wielokulturowa, skupiająca Ukraińców, Żydów, Polaków, Ormian i Niemców.

Fotografie z albumów rodzinnych przybliżają życie miasteczka, jego instytucje, relacje sąsiedzkie i spędzanie czasu wolnego. Wśród nich większość stanowią zdjęcia autorstwa Ignacego Schmitzlera, fotografa do którego atelier przychodzili wszyscy – niezależnie od narodowości i pozycji społecznej. Schmitzler – fotograficzny kronikarz miasteczka – prowadzi widza przez kilka ulic przedwojennego Śniatynia, na których mieszkali i spotykali się bohaterowie wystawy.

Ekspozycja powstała w oparciu o badania nad pamięcią. Internet umożliwił autorce wystawy nawiązanie kontaktów z byłymi mieszkańcami Śniatynia i ich rodzinami. Wspomnienia, fotografie, dokumenty, mapy – wszystkie te materiały zebrano drogą mailową z różnych stron świata.

Autorzy wystawy: dr Olga Linkiewicz oraz studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Warszawie.

Wystawa przygotowana przez Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie we współpracy z Instytutem Historii PAN oraz Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie.

Na zdjęciu: rodzina Łukawieckich ze Śniatynia. Fot. Ignacy Schmitzler